Stocklycke

Stocklycke har tidigare enbart varit ett s.k. skogsjordbruk.
Accnr. 67

PDF: Stocklycke

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Gårdar

Taggar: Omberg

Källa: Källa okänd

1489