Artikel av Anders Nylander för Länstidningen Östergötland 1991