Gruppfoto

Gruppfoto
Övre raden 5:e från vänster Valdemar Pettersson
Övre raden 6:e från vänster Borstbindare Danielsson (Blind)

Nedre raden 5:e från vänster Gerda Kroon
Nedre raden 6:e från vänster Grena Knutsson
Nedre raden 7:e från vänster Alfred Pettersson

Socken: Övrigt

Period: 1910-tal

Kategori: Personer

Källor: Fotograf S. Kullerstrand och Ödeshögs Hembygsförening