Ödeshögs Torg Norra sidan

Fastigheter vid Ödeshögs Torgs norra sida.
Till höger Sydsvenska Kredit AB, senare namnändrat till Skånska banken AB.

1939 köptes fastigheten av Stora Åby kommun och uthyrdes till Stora Åby sparbank. Sparbanken inköpte sedan själv fastigheten.

Den flyttades sedan ner till skolgatan men revs senare för att ge plats åt nya läkarstationen 1960-61.
Uthuset i mitten tillhörde och innehöll affärslager till bakomliggande Löfs fastigheter med speceriaffär.

Det tredje huset till vänster är "Klubben" där drev Otto Hallin skoaffär. Knut Norrby övertog affären och drev den till 1936 då huset förflyttades till Klubbgatan för att ge plats för Löfs nybygge.

Socken: Ödeshög

Period: 1920-tal

Kategorier: Byggnader (Affärsbyggnad), Personer, Samhälle och Verksamhet

Källor: Fotograf S. Kullerstrand och Ödeshögs Hembygsförening

ocr