Rökstenen

PDF: Rökstenen

Socken: Rök

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Rökstenen

Källa: Åke Ohlmarks

1366