Rökstenen

Ur vykortssamlingen "Minne från Ödeshög och Omberg " utgiven av A.B. Sigfr. Kullerstrands förlag, Ödeshög

Socken: Rök

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Källor: Fotograf S. Kullerstrand och Sigfr. Kullerstrands Förlag