Gränssten Dals Härad - Lysings Härad 21:1

Stenen står vid gränsen mellan Vadstena - Ödeshög. Årtal 1827.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1820-tal

Kategori: Fornlämningar (Gränsstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg

Granssten dals harad lysings harad 21 1