Från Sveriges äldsta och största kolonatområde - Dagsmosse i Östergötland

Bebyggelsen på mossen, jordbruk och husdjursskötsel.

PDF: Dagsmosse

Socken: Västra Tollstad

Period: 1800-tal

Kategori: Näringsliv

Taggar: Alvastraområdet

Källa: Artikel av O. A:son Djurle

418