Ett glatt matlagningsgäng

Lärare Fru Hedvig Ek.
Övre raden fr. vänster:
1. Sten Rydberg
2. Lars Gillblom
3. Hedvig Ek
4. Bernt Karlsson
5. Gustav Karlsson
6. Börje Lönn
7. Allan Gustavsson
8. Rune Sandberg
9. Åke Eklund
10. Helmer Wååg

Nedre raden fr. vänster:
1. Bertil Rydberg
2. Lennart "Lubbe" Schander
3. Rune Eskilsson

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategori: Personer

Källa: Nils-Olof Ek

ocr
Ett glatt matlagningsgang