Befolkningssiffrorna sjunka i Lysing

Befolkningssiffrorna sjunka i Lysing. Ödeshög enda kommunen i häradet som uppvisar ökning 1947. Accnr. 586

PDF: Befolkningsstatistik 1947

Socken: Övrigt

Period: 1900-tal

Kategori: Folkliv

Taggar: Ödeshögsbygden

Källa: Östgötabladet 1947

124