Sanket Brännemarken

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Wallby Häroldsgård

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990