Jordbrukets utveckling i Lysings Härad under 1900-talet

Jordbrukets utveckling i Lysings Härad under 1900-talet, art. av Rektor L. Fransson, ur boken "En bok om Lysings Härad" sid. 61. En bra och omfattande artikel.

PDF: Jordbrukets utveckling i Lysings Härad under 1900-talet

Socken: Övrigt

Period: 1900-tal

Kategorier: Byar, Folkliv, Gårdar, Kommunikation och Näringsliv

Taggar: Lysings härad

Källa: En bok om Lysings härad

810