Bautastenen 12 (Klockarevägen 3) (Hallsborg)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Hallsborg

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

114