Medborgardag i Ödeshög

Anne- Marie Brax får medborgarboken av
folkskollärare Werner Falk.

Socken: Ödeshög

Kategorier: Händelser, Personer och Verksamhet

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening