Hästholmen Hallegården 4:14 "Götalund" (Hamngatan 25) Gröna Huset

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1983.

PDF: Hästholmen Hallegården 4:14 (Hamngatan 25)

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Västra Tollstad och Östergötlands länsmuseum

683