Skogen

Siste brukaren av torpet var

Pigan Lovisa Stenlund f. 1834-12-16 i Svanshals.

Barn: Emmerich Albert f. 1860-03-21
Frans Gustaf f. 1864-03-25
Anna Sofia f. 1869-08-21
Klara Maria f. 1876-05-28
Alla födda i Svanshals.

Lovisa utflyttade 1896 som sista boende på torpet. Anna Sofia flyttade till Väderstad 1885-10-30 och Klara Maria utflyttade 1893-10-20 till Wäderstad.

Lovisa Stenlund bodde tidigare i Glänås Smedgård 1865-1871 som piga åt Carl Fredrik Glans som var änkling.

Efter omskiften mellan gårdar tillhör numera den f d tomtmarken Sture Pettersson i Hallberga. Torpet nedlades omkring 1900. Platsen i terrängen har återfunnits.

Personer:
Anna Sofia Stenlund (Född: 1869-08-21)
Klara Maria Stenlund (Född: 1876-05-28)
Lovisa Stenlund (Född: 1834-12-16)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Lilla Kullen

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990