Skogvaktarboställe Brännemarken

Enligt husförshörslängd A1:17 1886-1895 tillhörde torpet Gottorp, inte Renstad som finns antecknat i torpinventeringen. Troligen har det senare blivit en förändring.

Siste brukaren av torpet var

Skogvaktaren, Torpare Johan Erik Pettersson f. 1846-09-13 i Rök, död 1900-01-01 i lunginflammation.
Gift 1871-12-21 med
Anna Stina Karlsdotter f. 1846-01-26 i Weta. Enl födelsebok är hon född den 26 jan och inte den 20 som står i husförhör och i inventeringen.

Barn:
Anders Johan Fredrik Wilhelm f. 1872-03-24 i Rök. Han bodde inte här på torpet, han flyttade till Harstad 1888-10-24 från Kumla.
Oskar Erik Eriksson f. 1875-01-20 i Rök
Karl Justus f. 1880-09-02
Axel Teodor f. 1882-10-29, båda i Svanshals
Arvid Simeon f. 1885-01-05
Eda Maria f. 1887-06-19
Hilma Antonia f. 1889-10-17 alla tre i Kumla.

Familjen bodde i Svanshals till 1884-11-10 då de flyttade till Kumla, Sjötuna. Därifrån flyttade de tillbaka 1890-10-24 till Svanshals, Gottorp Brännemarken.

Enl inventeringen ska Anna Stina ha dött 1918, men det har inte kunnat fastställas enl dödsbok. Kan vara så att hon flyttat till annan ort efter 1910 då det finns antecknat i församlingsboken 1900 att hon bor kvar i Gottorp, Brännemarken med barnen Eda Maria, Hilma Antonia, Karl Justus, Axel Teodor och en fosterdotter Anna Maria f. 1894.

Enl födelselängden finns en Anna Maria f. 1894-09-24 som o ä dotter till Edla Kristina Hagman, 18 år, från Wallby. Detta är troligen samma person, så detta har antagits vid införandet.
Torpet nedlades efter brand år 1898. Vid branden splittrades familjen.

Personer:
Arvid Simeon Eriksson (Född: 1885-01-05)
Axel Teodor Eriksson (Född: 1882-10-29)
Eda Maria Eriksson (Född: 1887-06-19)
Hilma Antonia Eriksson (Född: 1889-10-17)
Karl Justus Eriksson (Född: 1880-09-02)
Oskar Erik Eriksson (Född: 1875-07-08)
Anna Maria Hagman (Född: 1894-09-24)
Anna Stina Karlsdotter (Född: 1846-01-26)
Johan Erik Pettersson (Född: 1846-09-13 död: 1900-01-28)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Skogvaktarboställe)

Taggar: Gottorp och Renstad Brännemarken

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990