Ödeshögs skola

Bakre raden fr. vänster: Göran Friberg , Edvard Karlsson ( Gay ), Rune Karlsson
( Äng ), Kurt Modig, Stig-Evert Nilsson ( Nitsborn), Inga Jakobsson ( Sestorp ), Eivor Nöjd, Siv Blondell, Edit Pettersson , läraren Walter Ljungqvist,
mittenraden fr. vänster: Maj –Britt Aubertin, Maj Vahlström, Astrid Andersson , Astrid Johansson, Elsa-Stina Larsson , Hjördis Andersson, Ulla Vallbo , Eivor Andersson ( Lotta ), Vega Dalkvist ( som gift) ,Siv Andersson,
Johansson.Sittande fr. vänster: Stig Karlsson ( Smutta ),Uno Svensson , Paul Engvall, Lars Hansson, Lars Palmer, Ragnar Augustsson, Hans Andersson, Bruno Lago, Bertil.

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Personer och Skolor

Källa: Bruno Lago