Rosen 5 (Ödeshög Riddaregård 1:110) (Storgatan 42)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Storgatan 42

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

1304