Torp på Lilla Fallsbergs ägor

Det kan ej med säkerhet fastställas

vem som sist bebott torpet.

PDF: Torp på Lilla Falsberg

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Torp

Taggar: Lilla Fallsberg

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

1697