Ombergs station låg vid kanten av Dags mosse.

Ombergs station låg vid kanten av Dags mosse och undgick härigenom av naturliga skäl att bli omgiven av annan bebyggelse. Bygden runt stationen är av samma orsak mycket glest befolkad, så Omberg måste, liksom Alvastra, ha haft störst betydelse som av- och påstigningsplats för besökare till det intilliggande berget. Ombergs station hade ursprungligen ett rundgångsspår framför stationsbyggnaden och godsmagasinet, detta revs före 1950. Omberg var håll- och lastplats 1950-58.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1950-tal

Kategorier: Fordon och Kommunikation

Källa: Boken " Slutet på en smalspårig epok"