Bultsbols Missionshus.

Immanuelskyrkan, Järnvägsgatan 7

Invigning av kyrkan skedde 1908. På nedervåningen fanns en kyrksal till vänster och till höger fanns en mindre lokal. Det fanns en lägenhet på andra våningen till höger. Där bodde Arvid och Stina Andersson. Arvid var brevbärare och vaktmästare. Deras son Rune Andersson är bosatt på Klubbgatan. På tredje våningsplanet, i ett enkelrum, bodde en kvinna vid namn Mimmi Carlström. Hon var en religiös fanatiker. Hon sågs ständigt med en bibel under armen och var helt svartklädd. Många barn var rädda för henne. Numera inryms en möbelrenoveringsfirma samt innehavarens bostad.

Alvastra klosterruin.

Immanuelskyrkan

Från vänster övre raden. 1.Gun-Britt Loord. 2.Barbro Rylander. 3.Ulla Gustavsson. 4.Greta Hedin. 5.Gertrud Stavert 6.Oskar Stavert. 7..Rosa Karlsson. 8.Elisabeth Thuner. 9. Margit Pettersson 10.Gun Kullander. 11.Majlis Rydberg. Vänster nedre raden. 1.Ulla Engström. 2.Ingabritt Karlsson. 3.Laila? 4.? 5? 6.Marianne Danielsson. 7.Ulla Modig. 8.Viola Söderberg. 9. Birgitta Olsson. 10.Gunnel Karlsson.? 11.Anna-Greta Dahl.

Immanuelskyrkan Järnvägsgatan Ödeshög

Ebenezerkapellet.

Heda kyrka

Heda kyrka

Heda marknad

Heda kyrka

Interiörbild

Heda kyrka

Interiörbild

Bultsbols Missionshus

På bilden återfinns bla: Eda Ross Kalle Ross Oskar Täll Gerda Täll Lisa Norr Signe och Märta Gustavsson Nina Olausson Elsa Gustavsson. Tyrsabol

Invigning av nya Missionskyrkan

Med på bilden finns. Sven Dahl. Gunnar Dahl. Inger Dahl (Johansson) Astrid Netzel. Dagmar Karlsson. Laila Svensson. Gunilla Runesson. Majvor Åberg. Berit Dahl. Vid orgel Stina Dahl??

Berzelius

Asfaltsbeläggning på Storgatan

Asfaltsbeläggning på Storgatan vid kyrkan 21/8 1964.

Frälsningsarmens lokal vid Tranåsvägen före ombyggnad

Numera har Filadelfiaförsamlingen sina lokaler här.

Immanuelskyrkan Ödeshög.

Baptistkyrkan / Mejeriet / Kvarnen

Till vänster ligger Baptistkyrkan. Tidigare Ebenezerkapellet. Det byggdes 1910. I början av 1960-talet gjordes en ombyggnad av fastigheten. I mitten av bilden ligger Mejeriet. Där togs emot mjölk från lantbrukarna. På sommaren användes vagnar efter hästarna och på vintern användes släde. Mjölken förädlades till smör och ost. Det fanns även en butik där man kunde handla dessa varor. Det var ett tiotal arbetare. Mejeristen bodde även i huset. Till höger ligger Kvarnen. Lantbrukarna lämnade sin säd här. De hissade upp säckarna till olika våningar. Falltalen kollades för att se hur mycket vat...

Heda kyrka

Heda kyrka

Interiör Ödeshögs Kyrka

Interiör från Ödeshögs Kyrka såsom den var före ombyggnaden 1959 då den vändes. Prästen är Johan Wernborg, Död 1946-1947.

Butsbols Missionshus.

Albin Karlsson. Sven Andersson. Ingrid Gustavsson (Harsbol) Svea Gustavsson.

Gruppfoto från Stava gamla missionshus

Foto från Stava gamla missionshus, byggt 1864. Följande personer är med på fotot: Bakre raden från vänster: 1. Elvir Stavman från Öjan 2. Tage Pettersson från Stavreberg 3. Verner Hedin från Sjöberga 4. Gustav Flink 5. David Lövinger från Lilla Krokek 6. Axel Fransson från Sjöberga 7. David Gustavsson från Holkaberg 8. Birger Tallberg 9. Henrik Tallberg 10. Elfvin Johansson 11. Karl Karlsson från Smedstorp 12. Ingvald Nilsson från Stora Krokek 13. Henry Johansson från Öjan 14. Oskar ? g m Rut Lindberg 15. Edvin Karlsson från Stavreberg) ...

Bultsbols Missionshus

Eda Ross i mitten. Troligtvis juniorledare.

Installation i Ödeshögs Missionskyrka

Pastor Erik Berg installeras den 17/1 1965.

Flygfoto Stora Åby Kyrka

Immanuelskyrkan

Den frikyrkliga väckelsen var stark i Ödeshög strax efter sekelskiftet, några samfund lät uppföra egna kyrkor och möteslokaler. Korskyrkan, ursprungligen Immanuelkyrkan, byggdes 1908 av Ödeshögs missionsförsamling.

Frälsningsarmens ungdomsmusikanter

Frälsningsarmens ungdomsmusikanter utanför sin lokal på Tranåsvägen. På bilden ser vi strängmusikkåren. Gunhild Stark, Elsie Johansson, Sven Andersson, Astrid Adolfsson, Alva Andersson, Astrid Ehn, Vivi Andersson, Ingeborg Adolfsson, Kapten Edit Lundgren, Löjtnant Majken Johansson, Greta Johansson, Lisa Fornö.

Alvastra Klosterruin

Heda kyrka

Emanulskyrkan.