Skolklass Ödeshögs skola klass 3.

Lärarinna Solveig Bark. Bakre raden från vänster: 1. Birgitta Axelsson Brodderyd. 2.Birgitta Johansson Grännavägen. 3.Birgitta Andersson Svembs Jonsgård. 4.Gunilla Lejon Mjölbyvägen. 5.Sten Göran Håkansson Södravägen. 6.Åke Wilen SödraVägen. 7.Kurt Blixt Råby Västergård. 8.Leif Hägg Södra Vägen. 9.Roland Gustavsson Mjölbyvägen. Mellersta raden från vänster: 1.Anna-Lena Svensson Lilla Tvärgatan. 2.Anita Samuelsson Kungsvägen. 3.Chatarina Johansson Mjölbyvägen. 4.Berit Bjugård Öninge Lagmansgård. 5.Cristina Samuelsson Klockargården. 6.Anita Johansson Jutegården. 7.Gunilla Ka...

Folkskolan i Ödeshög

Ödeshögs småskola

Övre raden från vänster. Bo Gunnarsson. Stellan Axelsson. Clas Lundin. Irene Conradsson. Inger Gustavsson (nu Kroon) Britt-Marie Schander. Anders Sköld. Kjell Åberg. Rolf Åkergren. Conny Forkelid. Lärarinna Ulla Bremer. Mellan raden från vänster. Christina Rehn. Inger Karlsson. Monika Blondell. Birgitta Wetter. Siv Arvidsson. Eva Olsson. Britt-Marie Håkansson. Majvor Andersson. Eva Ekström. Siv-Britt Björn. Nedre raden från vänster. Karl-Erik Möller. Sune Johansson. Nils-Olof Ek.

Ödeshögs folkskola

Svanshals skola

Nuvarande Tåkern Vandrarhem & Café

Fotot är taget från Svanshals kyrka, byggnaden är idag vandrarhem och café och fastigheten har förr varit skola. Fotograf Bengt Wasén, son till prästen Wasén i Svanshals.

Invigningen av Lysingskolan

Rektor Roland Hagberg.

Skolklass Ödeshögs skola

Skolklass Ödeshögs skola Bakre raden från vänster: 1. Leif Hägg 2 Göran Dahl 3.Åke Wilen 4.Börje Karlsson 5. Mellersta raden från vänster: 1. Göran Håkansson 2. Magnus Stav 3. Jan Jönsson 4. Per-Olof Ahlborg 5. Roland Gustavsson (Kålen) 6. Kjell Persson 7.Yngve Gustavsson 8. Kurt Blixt 9. Kurt Pihl 10. Ejan Sköld Främre raden från vänster: 1. Birgitta Jonsson 2. Anna-Lena Svensson 3. Gunilla Lejon 4. Gunnbritt Gunnarsson 5. Anita Samuelsson 6. Catharina Johansson 7. Birgitta Andersson (Svemb) 8. Birgitta Axelsson (Bibbi) 9. Anita Johansson

Gamla folkskolan

Den gamla folkskolan som låg vid Storgatan. Läraren Sven Normell har här gymnastik med sin klass.

Västra Tollstad kyrka och skola

På det här fotot har det satts upp telefonstolpar sedan det fotot som är taget på samma plats någon gång under 1930 - 1940-talet.

Folkskolan Ödeshög

Folkskolan Ödeshög. Den fanns där Fridtjuv Bergskolan finns idag. (2019)

Flygbild 1931 Östergötland Västra Tollstad skola

Gustav Guander( 1903-1987) född och uppväxt här där han också gick i skolan varannan dag. Han fick börja skolan några månader innan han fyllde sju år 1910. Lärarinnan hette Hulda Hedberg. Gustav satt med två kamrater längst fram i en skolbänk för tre. Hans kamrater var Samuel Syrén och Sven Gyllenhammar vars far var stins (stationsinspektor) på Alvastra station. Flygfoto Gustav Guander från S6 Fokker sommaren 1931

Det gamla skolhuset i Ödeshög

Skolhuset byggdes 1906. Detta är nu rivet och ersatt med den nya låg och mellanstadieskolan.

Omberg skogsskolan

Omberg. Höje. Lantmannaskola. Semesterhem för husmödrar. Idag är byggnaden privatägd.

Röks skolhus.

Munkeryd skola 1963

Skolan i Munkeryd upphörde 1963 och skolhuset blev privatbostad. Fotot är taget sista examensdagen. Bygdens människor var där. Fotot visar skolhuset och vid grinden står Ivar Johansson i Munkeryd.

Ombergs skogsskola

Skolklass utanför gamla folkskolan

Bilden är tagen utanför gamla folkskolan vid Storgatan. Lärarinnan Amy Andersson till höger i bilden. Övre raden vänster:nr:1 Sven Erlandsson. ":2 Tryggve Eklund. ":4 Sten Bremer. Andra raden vänster:nr:2 Greta Blondell. ":4 ViviAnn andersson. ":6 Ingrid Kullerstrand. Tredje raden vänster:nr: 3 Britta Gerholm. ":5 Frida Edvardsson. Främre raden vänster: nr:6 Henry Karlsson (Fornö) " :7 Hans Karlss...

Tällekullens skola 1920

Malin Hultqvist som lärare.

Invigningen av Lysingskolan

Landshövding Per Eckerberg. På 60-talet. Fotografen hette Olle Johansson.

Skolavslutning i Siggeryds skola.

nedersta raden som nr 2 från vänster står Britt-Inger Gustavsson, Lärare Torsten Engkvist.

Munkeryd skola 1963

Detta foto visar skolhuset 1963 uppe från berget öster om skolan.

Ödeshögs folkhögskola

Slöjdvillan

Ett unikt kort från Slöjdvillans lektionssal när den var belägen vid folkskolans gård vid Storgatan. I Slöjdvillan som är flyttad till hembygdsgården är slöjdsalen bevarad i nästan samma skick som då. Här ser vi läraren Emil Augustinsson undervisa en klass årtal 1910-20. Bland eleverna syns Åke Andersson, Råby, Martin Bäck, Sven Kajling, Gustav Karlsson, Öninge, Arvid Törnqvist, Brännegården.

Skolklass Ödeshög.

Namn på klassens elever med läraren Söderberg : Sittande från vänster: Stanley Fransson, Bertil Johansson, Sverker Nilsson, Göran Friberg, Bruno Lago, Hans Andersson, knäst. fr.v, Stig (Smutta ) Karlsson, Lars Hansson, Arne Nilsson, Lars Palmer, Paul Engvall, Allan Karlsson, Kurt Modig, Stig-Evert Nilsson ( Nitsborn ), Rune Karlsson ( Äng ) Stående fr. v. Maj Vahlström, Ragnar Augustsson, Astrid Johansson, Edit Pettersson, Inga Jakobsson (Sestorp), Maj-Britt Aubertin, Siv Blondell, Ragnhild Isaksson, Ulla Wallbo, Eivor Nöjd, Hjördis Andersson, Bolling, Elsa-Stina Larsson, Siv Andersson,...

Ödeshögs Folkskola

Skolan revs 1973.

Ödeshögs Folkskola

Lysingskolan under byggnad

Lysingskolan var klar hösten 1965.

Grönhälls skola, Kvarntorp

Grönhäll utmed gamla riksettan, Kvarntorp

Lärosal i gamla folkskolan i Ödeshög