Arbetare Bäckafabriken

Arbetare på Bäckafabriken. På bilden syns: Harry Andersson Evert Andersson Ivar Gran Gösta Arvidsson Roland Martinsson Eino Liljegren John Blomqvist Kalle Gladh Allan Nyberg Agne Walfridsson

Arbetare hos Ernst Karlsson

Från vänster. Ernst Karlsson. ? Melker Karlsson (Åbacken) ? Sture Hertzman Nils Kajling ? ? Uno Andersson (Kaxbol) Werner Andersson (Kaxbol)

Baksidan av Tingshusgatan 10.

Baksidan av Begravningsbyrån på Tingshusgatan 10. Den drevs av Gunni Falk. I det lilla huset på baksidan med skorsten byggdes det kistor.

Cafe Lovisa

Lovisas Konditori. Personalen hos Lovisa Johansson, hon sitter i mitten på kortet. 2a från vänster Karin Oskarsson. Längst till höger sitter hennes fosterdotter, Axelina (Axa) Gustafsson. Hon drev konditoriet vidare under några år. Hon bedrev senare Axas Pappershandel. Senare blev det konditori igen med musik och bokcafé. Det drivs gemensamt av kyrkliga församlingar.

Bäckafabriken

Främre raden från vänster. David Andersson. Alvar Karlsson. August Vätter. Axel Strid. Johan Larsson. Oskar Gustavsson. Oskar Stark. August Sanderberg. Stående från vänster: Johan Karlsson. August Johansson. Harald Pettersson, Andersson. Evert Andersson. Oskar Strid. Hazard. Ivan Andersson. Oskar Johansson.

Baptistkyrkan / Mejeriet / Kvarnen

Till vänster ligger Baptistkyrkan. Tidigare Ebenezerkapellet. Det byggdes 1910. I början av 1960-talet gjordes en ombyggnad av fastigheten. I mitten av bilden ligger Mejeriet. Där togs emot mjölk från lantbrukarna. På sommaren användes vagnar efter hästarna och på vintern användes släde. Mjölken förädlades till smör och ost. Det fanns även en butik där man kunde handla dessa varor. Det var ett tiotal arbetare. Mejeristen bodde även i huset. Till höger ligger Kvarnen. Lantbrukarna lämnade sin säd här. De hissade upp säckarna till olika våningar. Falltalen kollades för att se hur mycket vat...

Bränntorvsverket

Bränntovsverket var eldrivet, Mannen med ryggen motbilden är Axel Bäckman, mannen i hatt är Allan Thuner bakom Allan är Martin Fågelin.

Bäckafabriken / Fabriksvägen

Denna fabrik låg där nuvarande Möbelkompaniet ligger. Den startades 1905 av A L Bäck från Fagerhult, Ödeshög. Det var en snickerifabrik som tillverkade inredningar till mangårds- och ekonomibyggnader samt likkistor. Senare specialiserades sig bolaget på byggnadssnickerier. Där arbetade som mest ett 20 tal personer. Varje dag blåstes middagstimmen, kl 13.00 och kl 14.00. Den hördes vida omkring och blev även andras tidsbegrepp. Järnvägsspåren slutade vid fabriken. Verksamheten lades ner i början av 1960-talet.

Arbetare på ÖV

Arbetsskara på Ödeshögsverken.

Bilmekaniker

Från vänster, Gunnar Gustavsson. Bo Gunnarsson. Leif Rosenqvist.

Alvastra Kungsgård

Bäckafabriken

Stående till vänster i svart kostym: A.L Bäck. Övre raden från vänster: Simon Johansson Karl Engberg Eriksson okänd Hjalmar Strid? okänd Hagard? A.N Aubertin Albin Karlsson (Åbacken) okänd Axel Strid? Oskar Gustavsson (orsen) Mellersta raden från vänster: okänd okänd okänd okänd Oskar Karlsson August Vetter David Johansson okänd okänd Oskar Andersson Nedre raden från vänster: Ohde. Konrad Karlsson (Öninge) okänd Edvard Jonsson Otto Johansson? okänd Vallentin Aubertin Karl Svensson (Janneberg)

Arbetare hos Ernst Karlsson

Nedersta raden från vänster. 1.Gunnar Kajling. 2. ? 3. ? 4. Gottfrid Andersson. 5. Ernst Karlsson. 6. Gunnar Strid. 7. Melker Karlsson. 8. Herbert Kajling. övre raden från vänster. 1. ? 2. ? 3. Sture Hertzman. 4. Eskil Augustsson ? 5. ? 6. Allan Greck (Sestorp) 7. Folke Gustavsson. 8. Nils Kajling. 9. ? 10.Gösta Olsson.

Cafe Lovisa 347

Baksidan på Cafe Lovisa och dess personal 3a från vänster Karin Oskarsson och längst ut till höger ses Lovisas fosterdotter Axelina(Axa) Gustavsson och som 2a från höger Lovisa Johansson.

Arbetare på Nordiska

Med på bilden Erik Landsdeth. Oskar Andersson finns med på bilden också. Eldaren Nilsson. Gunnar Andersson (snick) Allan Andersson.

Blondells bilreparationsverkstad

Detta hus låg i hörnet av Smedjegatan och Riddaregatan, bakom nuvarande Golvshop. Senare hade Loord sin verkstad här och den revs 1984. På bilden syns några av arbetarna. 2:a från vänster Lindelöf, 3:a Axel Blondell. Längst till höger på motorhuven sitter Olle Blondell och bakom honom står Gren. Längst till höger Sandberg och bakom honom Collin.

Café Lovisa

Lovisas café, Storgatan. Till vänster Lovisa själv. 3a från vänster Karin Oskarsson. längst till Höger Axelina(Axa) Gustavsson fosterdotter till Lovisa

Byalaget i Ödeshögs kyrkby 1976

Detta är byalaget i Ödeshögs kyrkby 1976, d.v.s innehavare av mantal satt jord. Från vänster: Sture Johansson, Skrapegården, Sture Orrenius, Orrnäs, Carl August Gustafsson, Skattegården, Hans Svärd (byålderman), Jeanneberg och Lisbeth Linge, Gatugården. Texten är kopierad ur boken "I Rökstenens bygd" s. 105.

Begravningsbyrå.

Gunni Falk hade begravningsbyrå på Tingshusgatan 10. Hon flyttade från Ödeshög 1953.

Bråten

Till höger ses Oskar Gustavsson från Norra Bråten samt Oskars son Olle Oskarsson.

Båthusen i Hästholmens hamn

August Lundell på traktorn Fordson Major

August Lundell på traktorn Fordson Major.

Alvastra Kungsgård

Buss mellan Ödeshög och Tranås

Busschaufför Gunnar Lundin.

Arbetarna på torvmossen, Dagsmosse

Andra raden andra från höger Karl Gustav Svensson, född 1872 i Heda och död 1930, Björksnäs, Dagsmosse, Omberg. Andra raden femte från höger Erik Andersson, Albacken, Omberg född 1896 i Västra Tollstad. Övriga är okända.

Artur Johanssons timmerstugor

Artur Johansson, tillverkare av timmerstugor. Bilden är från hans arbetsplats i Stava.

Badhusgatan / Stråtomtagatan

I huset till vänster hade Fru Uhr ett badhus. Det hette Göksholm. Dit gick skolbarnen för tvagning två gånger om året. Vissa kvällar var för damer och andra kvällar för herrar. Det fanns en kallbassäng i huset där det badades efter bastun. I flygelbyggnaden inrymdes en cykelverkstad. I första huset till höger, Hagalund, ägdes av en man vid namn Tapper. I andra huset, det så kallade Pluttahuset, fanns en teater och var också ett boningshus. Det hette Lyckhem, det innehöll sex lägenheter, 10 rum och sex kök. Det tredje huset är Nydalen, hörnet av Stråtomtagatan/Kungsvägen.

Alvastra Järnvägshotell

Arbete vid torvmossen, Omberg

Affären i Sätersdal.

Affären hette Firma Josef Dahls speceri, manufaktur och diversehandel, ägarna hette Josef och Bertha Dahl, affären övertogs efter Axel Wernborg ca 1921. Affären hade även tillstånd att sälja eldfarliga oljor av första och andra klass. Man kan se bensinpumpen upp till höger på bilden.