Klinten (Vagnsjön)

Ligger på vägen till Tranås vid Klintabackarna.

Traktor

Lilla Krokek hos Börje Karlsson. Traktorn är en Ferguson

Grusvägen från Stava mot Munkeryd

Luffarstenen

Ligger vid badplatsen Vagnsjön.

Grusvägen från Stava mot Munkeryd

Grusvägen mot Munkeryd, ungefär där motorvägen går idag. På bilden sysns Stig Ivarsson och Göran Andersson, båda från Munkeryd. Fotot från omkring år 1955.