Ödeshögs första ambulans.

Riddaregatan med Ödeshögs första ambulans omkring 1925.

Per Brahes bärgning 1922

Sjöstorps hållplats

Sjöstorps hållplats. Fotot är taget i riktning mot Ödeshög. Foto: Einar Pettersson

En takkoffert tillverkad 1951 i Häggestad traktorhyttfabrik

Häggestad traktorhyttfabrik, ägare var Egon Karlsson. Vallbylund 1:16. Den fanns där fram till mitten av 1960 - talet då den brann ner.

Lundins åkeri, Ödeshög

Lundinsbil i olycka1956 mellan Linghem och Törnevalla. Båda Lundinschaufförerna överlevde, en av dem med med mindre skador och en med allvarligare.

Lundins åkeri, Ödeshög

Vagnparken framför garaget 1961 Från vänster: Gunnar Lundin (barnet är troligen hans barnbarn), Sigurd Ax, Sven-Arne Wigh, Folke Roth och Paul Gustavsson.

Ove Bäck på skördetröskan

Ove Bäck på skördetröskan i Pilgården, Rök

Bil på Skybacken

Eino Liljegren och Folke Roos.

Traktor

Lilla Krokek hos Börje Karlsson. Traktorn är en Ferguson

Jan-Erik Brax

Jan-Erik Brax vid lastbilen november 1995. Han jobbade på BEFAB.

Bärgning av Per Brahe 1922

Bärgning av Per Brahe i Hästholmen 1922

Hytt till David Brown från Häggestad traktorhyttfabrik

Hytt till David Brown tillverkad i Häggestad traktorhyttfabrik, ägare var Egon Karlsson. Vallbylund 1:16. Den fanns där fram till mitten av 1960 - talet då den brann ner.

Per Brahes bärgning 1922

Vraket efter ångfartyget Per Brahe 1922 i Hästholmens hamn.

Karl Andersson växlar vagnar med en av sina hästar, år 1952.

Ödeshögs järnvägsstation. Karl Andersson växlar vagnar med en av sina hästar, år 1952.

Häggestad traktorhyttfabrik

Hytt till Willys Jeep tillverkad i Häggestad traktorhyttfabrik, ägare var Egon Karlsson. Vallbylund 1:16. Den fanns där fram till mitten av 1960 - talet då den brann ner.

Bil

Emil Liljegren

Häggestad traktorhyttfabrik

En uppackningsbuss bygg på Ford av Häggestad traktorhyttfabrik, ägare var Egon Karlsson. Vallbylund 1:16. Den fanns där fram till mitten av 1960 - talet då den brann ner.

Lundins åkeri, Ödeshög

Scania-Vabis LBS76. Jan-Erik Brax lastade sten i Brunflo, som levererades till Borghamn.

Ombergs station låg vid kanten av Dags mosse.

Ombergs station låg vid kanten av Dags mosse och undgick härigenom av naturliga skäl att bli omgiven av annan bebyggelse. Bygden runt stationen är av samma orsak mycket glest befolkad, så Omberg måste, liksom Alvastra, ha haft störst betydelse som av- och påstigningsplats för besökare till det intilliggande berget. Ombergs station hade ursprungligen ett rundgångsspår framför stationsbyggnaden och godsmagasinet, detta revs före 1950. Omberg var håll- och lastplats 1950-58.

Häggestad traktorhyttfabrik

Hytt till Volvo T22 . Häggestad traktorhyttfabrik, ägare var Egon Karlsson. Vallbylund 1:16. Den fanns där fram till mitten av 1960 - talet då den brann ner.

Häggestad traktorhyttfabrik

Häggestad traktorhyttfabrik, ägare var Egon Karlsson. Vallbylund 1:16. Den fanns där fram till mitten av 1960 - talet då den brann ner.

"Trafik" Hästholmens hamn

Oscar(Melker) Carlsson fotograf står till höger i bild.