Ödeshög-Gumby

Kartan är från slutet av 1800-talet. Landsvägen börjar utanför Ödeshög och går till Gumby. Ytterligare en kartbild visar från Gumby till Morlejan.

Skiss från laga skiftet 1851

Detta foto visar en skiss från laga skiftet 1851 och visar husens läge då i Munkeryd.

Hästholmen

Gumby-Morlejan

Kartan är från slutet av 1800-talet. Sista delen av kartan som går från Gumby till Morlejan.

Ödeshögs tätort

Kartan är från slutet av 1800-talet. Här börjar resan som Olle Andersson beskriver i "En gammal landsväg berättar".

Karta Lysings Härad

En karta över Lysings Härad.