Sverkerstenen Alvastra

Rökstenen

Bilder och text från Svenska Turistföreningens bildsamling, Östergötland 1906. Rökstenen inrymmer den längsta runinskrift, som finnes på något jordfast minnesmärke, och den äldsta svenska dikt om forntida kämpaliv. Den har uppvisat ej mindre än sju olika slag av runor. Stenen hade förr sin plats i kyrkobodsmuren i Rök, men, då boden revs i mitten av 1800-talet, blev den först insatt i vapenhusets innermur och senare (1862) rest å den plats, där den nu står under ett prydligt skyddstak.

Alvastra

Kung Sverkers gravkammare, Sverkerkapellet

Sverkerstenen vid Ålebäck

Under 1100-talet var Alvastra förknippat med Sverkerska ättens historia. Här låg kungaslättens stamgård, och här föll sverker d. ä. för mördarhand 1156. Stenen hugfäster minnet härav.

Rökstenen

På Röks kyrkogård i Östergötland står världens märkligaste runsten. De nordiska språkforskarna har tävlat om att lösa den långa inskriften, som uppvisar alla former av runalfabet.

Rökstenen

Baksidan av Rökstenen

Rökstenen

Ur vykortssamlingen "Minne från Ödeshög och Omberg " utgiven av A.B. Sigfr. Kullerstrands förlag, Ödeshög

Alvastra klosterruin

Ur vykortssamlingen "Minne från Ödeshög och Omberg " utgiven av A.B. Sigfr. Kullerstrands förlag, Ödeshög

Stora Åby kyrka.

Detta är en medeltida dopfunt, den är av Vätterns sandsten. Dopfunten tillhör en grupp som brukar kallas Bestiariusfuntar, den tros vara tillverkad under slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet.

Väversunda kyrka.

Karta Lysings Härad

En karta över Lysings Härad.

Alvastra klosterruin

Klostret i Alvastra grundades på 1140-talet av Sverker d. ä. och hans drottning Ulvhild. Ännu i sitt förfall vittnar klosterkyrkans ruin om cistercienserbrödernas utomordentliga byggnadskonst.