Ernst Johansson, Öjan, i uniform

Han gjorde sin värnplikt på Malmen år 1897 och då togs detta foto.

Besök i Serlan

Andra raden nerifrån: 1. Ingeborg Lööf

Riddaregatan

Riddaregatan i Ödeshög

Artos gård 1890, Kopparp

Fotot visar den gård som idag ägs av Arto Johansson. Gården brukades på 1890-talet av Frans och Alida. De personer som syns på fotot kan därför vara Frans, Alida och deras barn.

Utsiktstornet på Hjässan, Omberg

Gamla utsiktstornet på Hjässan, Omberg. Det var beslut på att det skulle byggas 1896 och blev klart 1897. Tornet revs troligen före andra världskriget.

Torgdag i Ödeshög

Gästgiveriet Ödeshög.

Det lilla huset på bilden är Gästgiveriet bakom det ligger det gamla apoteket samt Ödeshögs kyrka. Bostadshuset till vänster bodde Fredriksson och mitt emot det huset ligger det Löfska huset.

Smeden Pihl vid Åbyån

Familjen bestod av Arvid, Hilda, barnen Karl, Berta, Margareta samt Alice, sonen Gösta var troligen inte född när kortet togs.

Rågen stackas, Alvastra

Bilder och text från Svenska Turistföreningens bildsamling, Östergötland 1906. Blir det ett "riktigt välsignat år", så har man flerstädes ej plats för den skördade otröskade säden på skullen eller i logen och ladan. Då måste den tillsvidare stackas eller "dösas" ute under bar himmel. För denna utses en jämn plan, där man först lägger brädor eller "trinne", som sedan täcks med gamla säckar och mattstumpar. Därefter lägges "nekerne" i sådan ordning, att stubbändan kommer att ligga utåt och axen inåt. Till höjden flyttbara ställningar måste anordnas, allt eftersom dösen blir högre och högre....

Utsiktstornet på Hjässan, Omberg

Gamla utsiktstornet på Hjässan, Omberg. Det var beslut på att det skulle byggas 1896 och blev klart 1897. Tornet revs troligen före andra världskriget.

Foto från omkring 1890 med fyra personer

Foto från omkring 1890. Fyra personer, Johan Alfred Johansson född 1838, hans hustru Emilia Andersdotter född 1841 och två döttrar, Amanda född 1873 och Hulda född 1880. De bodde på den östra gården där idag år 2010 Fredrik Gustavsson bor.

okända barn

Hus vid vägen till skönatorpet (Annastigen).

Personerna som bodde där hette Hector, den gamla damen är Kristina Hector och hon var mamma till Anna Wetter som var gift med August. Huset låg brevid Annastigen, andra huset på höger sida när du åker från Ödeshög. Idag är huset rött som ligger där.

Utsiktstornet på Hjässan, Omberg

Gamla utsiktstornet på Hjässan, Omberg. En del av eleverna på Ombergs skogsskola på Hjässan första söndagen i maj månad 1919. Det var beslut på att det skulle byggas 1896 och blev klart 1897. Tornet revs troligen före andra världskriget.

Luffarstenen

Ligger vid badplatsen Vagnsjön.

Parti af Ödeshög

Brevkortet daterat 1903.

Ombergs Turisthotell före branden 1912

Ombergs turisthotell uppfördes 1892. Brann ner 1912 och byggdes upp igen 1914.

Sista råglasset köres in, Alvastra

Bilder och text från Svenska Turistföreningens bildsamling, Östergötland 1906. Detta är en bild från en av östgötaslättens bördigaste trakter. En flik av Vättern skymtar på avstånd, men för övrigt ses, så långt blicken når, endast sädesfält, mellan vilka byar och enstaka gårdar, omgivna av trädgårdar och parkträd, ligga utströdda här och där. Norr ut reser Omberg sin skogklädda hjässa. Närmast framför oss utbreder sig ett vidsträckt rågfält, men dess skörd är redan bärgad. De sista resterna därav, "lösingen", håller just på att hopsamlas. Snart får skördefolket vända sig till ett annat fäl...

Utsiktstornet på Hjässan, Omberg

Gamla utsiktstornet på Hjässan, Omberg. Det var beslut på att det skulle byggas 1896 och blev klart 1897. När övre delen revs och tornet ändrades vet vi ej. Tornet revs troligen före andra världskriget.

Ombergs Turisthotell

Ombergs turisthotell före branden 1912.

Gamla affären i Hejla

Okända människor i Svinåsen

Okända människor framför ett hus, kanske i Svinåsen

Skorperyd, Ödeshög

Från Skorperyd, där fru Jenny Kullerstrand var född. Slutet av 1800- eller början av 1900-talet.

Utsiktstornet på Hjässan, Omberg

Gamla utsiktstornet på Hjässan, Omberg. Det var beslut på att det skulle byggas 1896 och blev klart 1897. Tornet revs troligen före andra världskriget.

Ombergs turisthotell

Innan branden 1912, det står Alvastra turisthotellet på fotot.

Hästholmens hamn

Man kan på bilden se det så kallade schweizeriet som flyttades ut till det så kallade kungsbacken där det blev hamnkontor, det var tidigare serveringspaviljong på gästgiveriet.

Foto från 1895 med sju personer, Lilla Krokek

Foto från 1895 med sju personer. I mitten sitter bonden Anders Magnus Jönsson född 1818, vid sidan av honom hans hustru Anna Larsdotter, född 1830, till vänster om dem dottern Jenny, född 1870. Framför dem sitter yngsta sonen Anton, född 1874, senare bonde i Angseryd. I bakre raden står de äldre sönerna, Karl född 1855, bonde i Lilla Krokek, Frans född 1857, bonde i Hårstorp, Oskar Emil född 1859. Sedan är det något osäkert, sönerna Axel och Johan,Oskar emigrerade till Amerika 1888 men någon av dem är nog med på fotot.

August Johansson och hans hustru Ida, Öjan

August Johansson, född 1850, och hans hustru Ida, född 1851. De var bönder i Öjan under åren 1872-1900.

Tre generationers guldbröllop i Porsarp

Bilderna är tagna på samma trappa i Porsarp.

Järnvägsstationen anno 1890

Kortet är från 1890. Här har belysning tillförts.