Rödgavels grotta, Omberg

Bilder och text från Svenska Turistföreningens bildsamling, Östergötland 1906 Omberg, Östergötlands krona, reser sig nästan lodrätt ur Vättern vid dess östra strand och når en höjd av 262 meter. Ombergs geologiska förhållanden är högst märkliga. Egendomliga är bl.a. de många grottor, som nere vid sjöstranden finns urholkade i berget. Bland dessa är Rödgavels grotta den största och mest sevärda. Vid lugnt väder kan man ro in i grottan, landstiga på befintlig fast mark och tränga in till ett djup av 20 meter. Grottans höjd är ca. 10 meter, men den sänker sig inåt.

Karta Lysings Härad

En karta över Lysings Härad.

Stenåldersboplatser på dags mosse

Alvastrabygden äger minnen från fyra årtusenden av svensk odling. Från yngre stenåldern härrör den märkliga påbyggnadsbyn, vars rester givit oss en inblick i den tidens levnadssätt.