Milsten Gamla Riksvägen 21:11d

Stenen står utefter gamla riksvägen mot Uppgränna. Denna sida av stenen syns när man kommer söderifrån.

Milsten Kråkeryd 21:7b

Milstenen står vid Kråkeryd, "Eriksgatan". Framsida av stenen. År 1680.

Milsten Ödeshög 21:20

Stenen står vid Odalvägen - Mjölbyvägen i Ödeshög. Detta är baksidan. Inskription: PE T: BRAHE C:I:W År 1680.

Milsten Ödeshög centrum 21:20

Stenen står vid Odalvägen - Mjölbyvägen i Ödeshög. Årtal 1680.

Milsten Gamla riksvägen 21:11d

Stenen står utefter gamla riksvägen mot Uppgränna. Denna sida av stenen syns när man kommer norrifrån. Årtal 1680.

Milsten Kråkeryd 21:7b

Stenen står vid Kråkeryd, "Eriksgatan". Detta är baksidan på stenen. Årtal 1680.

Bromiljö vid Svemb

På denna plats har inte mindre än tre parallella broar över samma vattendrag kommit att finnas kvar. Miljön illustrerar på ett bra sätt resandets allt snabbare utveckling, särskilt under 1900-talet. Broarna har ingått i huvudleden Stockholm - Skåne som sedan blev Riksettan och E4:an. Av det ursprungliga vadstället och de säkerligen flerfaldiga träbroar som funnits här finns inga spår kvar. Träbroarna var kortlivade och fick ofta bytas. Den äldsta bevarade bron är sannolikt uppförd mellan 1680 och 1750, då ökade krav på snabba kommunikationer som ledde till att broar av denna typ byggde...