Översikt över sågen i Öjan

En översikt över sågen med alla virkesstabbar och med såghusbyggnaden som sticker fram i vänsterkanten.

Artiklar:
Öjan - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Byggnader (Anläggning) och Verksamhet

Källa: Arne Ivarsson