Ödeshög Riddargård 1:16 (Trädgårdsgatan 4)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Ödeshög Riddargård 1:16

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2236