Artikel av Thorsten Anderson ur Ortnamnssällskapet Uppsala årsskrift 1965