Heda 4:1 (Parkvillan)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Heda 4:1 (Parkvillan)

Socken: Heda

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

549