Milsten Heda 21:16

Stenen står i Heda, vid f d Heda affär. Årtal okänt.

Socken: Heda

Kategori: Fornlämningar (Milstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg