Apotekaren 2 (Ödeshög Gästgivaregård 4:6) (Nygatan 3) ("Haraldsberg")

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Haraldsberg

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

86