Falkberget 4 (Ödeshög Klockaregård 3:56) (Haghem)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Haghem

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

368