Hjälmen 9 (Ödeshög Riddaregård 1:6) (Stora Torget) (Centrum)

Från byggnadsinventering utförd av länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Hjälmen 9 (Centrum)

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

584