Kanonen 11 (Ödeshög Riddaregård 1:126) (Smedjegatan 21) (Rydsberg)

Från byggnadsinventering utförd av länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Kanonen 11 (Rydsberg)

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

899