Frätzabola, Holmatorpet

Se information i pdf-filen.

Visa avancerad karta.

PDF: Holmatorpet Pdf

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Frätzabola

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

421