Hägna 1:1 (Nytorp)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1980.

PDF: Nytorp Pdf

Socken: Trehörna

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Trehörna 1980 och Östergötlands länsmuseum

635