Trehörna 1:28 (ev. 1:21)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1980.

PDF: Trehörna 1:28 (ev. 1:21)

Socken: Trehörna

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Trehörna 1980 och Östergötlands länsmuseum

1932