Fastighet Fridebo

Under uppbyggnad i börjar av 1900-talet
Mannen till vänster är byggmästare Gustav Isaksson.
Fridebo låg vid torget i Ödeshög intill saluhallar.

Socken: Ödeshög

Period: 1910-tal

Kategorier: Byggnader och Personer

Källor: Fotograf Gunnar Strid och Ödeshögs Hembygsförening