Metodistkyrkan i Hästholmen (Hamngatan 3)

Kyrkan Hamngatan 3, Tollstad 2:11

På fastigheten finns tre byggnader; Betelkyrkan (Metodistkyrka), en sidobyggnad och ett uthus. Kyrkan byggdes 1923 men godkändes som Betelkyrka först 1926-27.

I Betelkyrkan hölls Gudstjänster och skördeauktioner. Man hade också barnverksamhet och många barn från Västra Tollstad gick i söndagsskola där.

När den kyrkliga verksamheten så småningom upphörde såldes fastigheten och har under årens lopp använts bland annat som galleri och bostad. Den är numera ombyggd för bostadsändamål men innehåller också en ateljé. Den har kvar sitt yttre utseende.

Byggnaden beskrivs i Länsmuseets inventering 1983 så här: Kyrka i en och en halv våning. Betonggrund, träkonstruktion, ingång på långsidan med torn över. Vitfärgad puts. Mansardtak med grön falsad plåt. Torn och skorsten med utkragat krön. Gröna spetsbågade fönster med spröjs.

Länsmuseet anser att kyrkan är av stort kulturhistoriskt värde.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1920-tal

Kategorier: Församlingar och Händelser

Källa: Cirkeln Hästholmens historia 2009