Utgrävning Sverkergården

Utgrävning av Sverkergården vid Omberg

Socken: Västra Tollstad

Period: 1920-tal

Kategorier: Fornlämningar, Händelser och Verksamhet

Källor: Fotograf S. Kullerstrand och Ödeshögs Hembygsförening