Elvir Stavman, Munkeryd, på motorcykel

Elvir och hans broder Gösta tog på 1930-talet Stavman. Elvir blev pastor och Gösta blev missionär i Syd-Afrika.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Föremål och Personer

Källa: Arne Ivarsson

ocr