Flygfoto över Henry Johanssons gård i Munkeryd

Flygfoto över Henry Johanssons gård i Munkeryd. Från 1950-talet.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad), Gårdar, Näring (Jordbruk) och Personer

Källa: Arne Ivarsson

ocr