Bäckafabriken / Fabriksvägen

Denna fabrik låg där nuvarande Möbelkompaniet ligger. Den startades 1905 av A L Bäck från Fagerhult, Ödeshög.
Det var en snickerifabrik som tillverkade inredningar till mangårds- och ekonomibyggnader samt likkistor. Senare specialiserades sig bolaget på byggnadssnickerier. Där arbetade som mest ett 20 tal personer.

Varje dag blåstes middagstimmen, kl 13.00 och kl 14.00. Den hördes vida omkring och blev även andras tidsbegrepp.
Järnvägsspåren slutade vid fabriken. Verksamheten lades ner i början av 1960-talet.

Socken: Ödeshög

Period: 1960-tal

Kategorier: Näring och Samhälle

Källa: Åke Blixt / Mona Söderbäck