Kamrer Axel Jonsson (Hesen)

Han bodde i Södergården.

Socken: Ödeshög

Period: 1960-tal

Kategori: Personer

Källa: Åke Blixt / Mona Söderbäck